Produkty vyvinuté pre špecifické potreby klientov, resp. prispôsobené čo najviac ich potrebám  
Špičková kvalita a profesionalita
Spokojnosť klientov, zákazníkov a účastníkov s poskytovanými službami
 
 
zamestnanci firiem a spoločností
manažéri, vrátane TOP úrovne
začínajúci podnikatelia
nezamestnaní
lektori, školitelia
 
 
Dôraz na rozvoj praktických zručností
Vysoká miera participácie účastníkov
Podporné materiály, didaktická technika a pomôcky  
   
 
Efektívna komunikácia   Kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva SR
Efektívny manažment  
Budovanie a rozvoj tímov Začínajúci podnikateľ
Personálne činnosti (v rozsahu 120 hodín)
Motivácia, rozvoj ľudí Zakladám svoj podnik
Počítačové zručnosti (v rozsahu 400 hodín)
Lektorské zručnosti Práca na osobnom počítači
Príprava na podnikanie (v rozsahu 144 hodín)