Sídlo firmy
 

ulica Hôrky 125

02302 Krásno nad Kysucou
 
Prevádzka
  Kukučínova ulica 2599
02401 Kysucké Nové Mesto
 
Telefón / fax
  041 4211193
 
E-mail
  hrdsystem@hrdsystem.sk
 
mapa // širšie vzťahy >>
 
mapa // Kysucké Nové Mesto >>