Tvorba a implementácia systémov v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov

 
Poradenstvo (HRD,HRM ...)
Vzdelávanie dospelých
Personálny lízing
Doplnkové činnosti
 
1994 – vznik firmy – PhDr. Jozef Pauk
1996 – vznik poradensko vzdelávacieho strediska v Kysuckom Novom Meste (priestory OÚP, Litovelská 606)
2003 – spolupráca s M-PROMEX s.r.o. - zmena sídla poradensko vzdelávacieho strediska (Kukučínova 2599)

1994 - 2005

– Projekty pre podniky
1994 - 2004 PHARE projekty
1996 - 1997 Projekty Fondu zamestnanosti
1998 - 2002 Projekty Združenia CEPAC
2000 - 2003 Projekty Národného úradu práce
 
2001 - 2002 Projekt Leonardo da Vinci
2004 - 2005 Projekty ESF (cez ÚPSVaR)